Kurs i

Ritningsläsning

Grundkurs och fördjupning inom

aktuellt område

Kurs i

Mätteknik

Grunder i handhavande och mätning med personliga mätdon

Mätinstruments handhavande och funktion. Kursen ska ge erforderlig kunskap för ett riktigt handhavande av mätinstrument. Kunskap om skötsel, kontroll och kalibrering av dessa. I kursen så genomförs övningar på mätning med skjutmått och mikrometrar.

 

Genomföres på plats (företaget)

 

Innehåll:

Mätinstrumentet

Skötsel

Noggrannhet

Felkällor

Kontroll

Kalibrering

Handhavande av skjutmått och mikrometrar.

 

Prisexempel:

Ett tillfälle 4 timmar 4500:- plus resor.

Max 12 deltagare.

 

Kursdeltagarna bör ha med sig sina personliga mätinstrument.

Välkommen med en kontakt.

Jag presenterar gärna mitt material för er så ni får ni en uppfattning om hur jag jobbar.

Inför en kurs gör jag mig en bild av de behov ni har för att ligga nära er verklighet.

Vill gärna ha ritningsexempel från ert företag i undervisningsmaterialet. Jämförelse mellan regelverk och standarder och ert material ger många.

 

Dokumentation:

Kursintyg utfärdas.

 

Prov genomföres om ni så önskar.

 

Kursverksamheten bedrivs i samarbete med D5Q Karlstad vilket ger garanti för hög kompetens och utveckling.

 

 

Kurs i ritningsläsning för personal inom tillverkningsindustrin.

Har med framgång genomförts på industriföretag sedan 1993. Givetvis med uppdateringar för att vara aktuell.

 

Genomföres på plats (företaget)

 

Innehåll Grundkurs:         Fördjupning inom:

Standarder                        ISO-toleranser

Blanketten                        Form och lägestoleranser

Ritregler                           Svetsbeteckningar

Vyplacering

Måttsättning

Toleranser

 

Prisexempel: Grundkurs 7500:- plus resor, logi och material. Max ca 15 deltagare

 

Länk till

Prospekt i PDF

Länk till

Prospekt i PDF