I dag

Finns jag med i  ett av KK-stiftelsen finansierat projekt.

Drivkrafter för nya näringar. Syftet är att skapa kunskap kring vilka drivkrafter som ger upphov till företagsamhet inom upplevelseindustrin.

 

Amatörteatern i min hembygd kommer med ny uppsättning.

 

Handikappidrotten i Småland är i en omdaningsprocess.

Åke Fridén       Tekniker

Villa Solvända S. Tånghult

334 91 Anderstorp

 

Tel: Bost 0371 16722

Tel: Arb  0709 151 787

Epost: ake.friden@gmail.com

Hemsida: www.solvanda.eu

 

 

Projektledning

Samordning och ledning av projekt inom flera områden.

Erfarenheterna ligger såväl inom offentlig som privat sektor

 

· Uppbyggnad av och igångsättning av såglinje på sågverk.

· Ombyggnad av industrifastighet till utbildningslokaler.

· Drivit utbildningsprogram.

· Upphandling och uppbyggnad av videokonferenssystem på länsnivå.

· Teaterföreställning, arrangerat i idrottsanläggning.

 

Dessa exempel på större projekt beskriver vidden av min verksamhet.

 

Filosofin är att uppdraget är en grundbult. Expertkunskapen är en annan. Det handfasta byggandet är den tredje. Att kombinera dessa storheter med respekt och kontroll av färdriktningen är projektledningen. Denna kombinationsförmåga är ett framgångsrecept.

 

En stark känsla för vilka som är delaktiga och att olika aktörer kräver olika bemötande. Allt från order till stimulans. Att träffa rätt i dessa frågor är projektledarens nyckel.

När många går åt samma håll uppstår en stor kraft. Stilen är inte det viktiga bara riktningen är rätt.

Framgången ligger främst i engagemanget.

Inte i ordergivningen