Bakgrund

Drivit ett flertal projekt inom Utbidning, Föreningsliv och Industri.

 

Arbetat inom utbildning med Högskolekurser och på Kvalificerad yrkesutbildning distans.

 

Deltagit i projektgrupp som byggt upp videokonferensbrygga på Högskolan i Jönköping.

 

Administrerat ovan nämnda brygga under de första åren i drift. Utbildat Högskolans personal när de tog över.

 

Planerat och byggt upp lärcentras i tre kommuner och varit rådgivare i in en mängd fall.

 

Genomfört och genomför ett antal kurser och studiecirklar på distans.

 

Känner marknaden väl.

Åke Fridén       Tekniker

Villa Solvända S. Tånghult

334 91 Anderstorp

 

Tel: Bost 0371 16722

Tel: Arb  0709 151 787

Epost: ake.friden@gmail.com

Hemsida: www.solvanda.eu

 

 

Videokonferens

och

teknik kring distansundervisning

Videokonferens är idag det viktigaste mediet vid distansundervisning.

 

Tekniken är väl beprövad och fungerar i de flesta fall bra.

 

Utrustningsmässigt är det ändå en djungel. Ofta finns utrustning som bara till liten del utnyttjas eller är svår att hantera.

 

Jag kan hjälpa er med:

· Planering av ert lärcentra

· Teknisk kravspecifikation

· Upphandling

· Lärarstudio

· Utbildning av personal

 

Studerandemiljön

· Rätt lokal och möblering

· Användarvänlig utrustning

· Anpassning till sändande högskolas krav

· Kompetens hos personal på lärcentra

 

Lärarmiljön

· Rätt lokal och möblering

· Lättanvänd utrustning för AV-hjälpmedel (PowerPoint Stordia etc)

· Utrustning för inspelning (streaming)

· Utbildning i skillnaderna mellan liveundervisning och distansundervisning

Distansundervisning ställer högre krav på planering och högre krav på studenternas studiedisciplin men har också många fördelar.

Kontakta mig för en konsultation.

Jag kan då precisera vad jag kan erbjuda och ge referenser.