Textruta: www.solvanda.eu
Textruta: Villa Solvända
Huset som är upphov till domännamnet och även min och min familjs bostad sedan 2001.  Villan är även basen för min nuvarande verksamhet.
Textruta: Åke Fridén
Villa Solvända
S.Tånghult
334 91 Anderstorp
Tel 0371 16722
Mob 0709 151 787
Epost 
ake.friden@gmail.com
Hemsida 
www solvanda.eu
Org nr  460606-5516

Hej

Jag är bosatt utanför Anderstorp i Småland i den villa ni ser ovan. Jag och min hustru byggde denna bostad 2001. Det var ett livsprojekt som blev verklighet.

Nu när vi har detta fantastiska boende och barnen lever sitt eget liv så vill vi starta upp en friare yrkesverksamhet.

 

Jag har tidigare en gedigen industrierfarenhet. Från 1991 så använder jag den erfarenheten i olika utbildningskoncept. Tidigare inom AMU senare som frilansare och inom Gymnasieskolan i Gnosjö. De senaste åren så  har jag varit Programansvarig för en Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) inom Produktionsteknik.

 

Nu vill jag erbjuda mina tjänster direkt till företag och utbildningsanordnare. Att driva stora projekt är utmaningar som fram till nu har lett till resultat. Ibland rena framgångar

 

Utbildning utanför Högskoleorter driver på olika lösningar för distansutbildning av olika slag. Videokonferensen kom på allvar i slutet av 1990-talet. Nu finns ett flertal möjligheter även över Internet. 

De fysiska mötena kan sedan ges mer fokus på att lära känna varann.

 

Ger föreläsningar inom möten och mötesteknik.

Dyslexi – har jag personlig erfarenhet av. Ger föreläsningar med målet att öka förståelse och kunskap kring detta.

 

Välkomna med förfrågan.

Mina tjänster

Åke Fridén       Tekniker

Villa Solvända S. Tånghult

334 91 Anderstorp

 

Tel: Bost 0371 16722

Tel: Arb  0709 151 787

Epost: ake.friden@gmail.com

Hemsida: www.solvanda.eu

 

 

 

Bakgrund

Driver ett flertal projekt inom Utbildning, Föreningsliv och Industri.

 

Utbildning

Arbetat inom utbildning med Kvalificerad yrkesutbildning såsom Programansvarig.

Undervisning inom Kvalité och Produktionsteknik.

Undervisat i Industriprogram i Gymnasieskolan.

Genomfört ca 70 kurser på olika företag.

 

Industri

Utbildning, företagsförlagd, inom Ritningsläsning, Arbetsmiljö, SPS, Mätning och Kalibrering.

Investeringsprojekt. Maskinkonstruktion och ergonomiskt utformade arbetsplatser.

 

Distansutbildning

Byggt upp infrastruktur kring distansundervisning i Jönköpings län. Genomför kurser och studiecirklar på distans.

Textruta: Föreläsningar